Breadcrumbs

2021 Te Wiki o Te Reo Māori ki te Whare Wānanga o Waikato

Date Monday 13 - Friday 17 September 2021
Time 9am (Monday 13 September) - 7pm (Friday 17 September)
Where Online
Admission Cost Free

Te Mata o te Arero

Rāhina 13 o Mahuru - 'Rūmakitia ko te kākano'

Time Event SummaryWhere
9:00am

Karakia

Assoc. Professor Te Mata Ahurangi Tom Roa blesses our week of activities and talks briefly about 2022 plans to celebrate 50 years since Te Reo Māori became an officially recognised national language.

FMIS Facebook page
 

Waiata o te rā

 
 

Kupu/Kiwaha o te rā - WSU o te rā - WSU

WSU VP Māori Areta Ranginui Charlton (TTP 2017) will be providing our daily kupu(word) and kīwaha (phrase) this week. You can keep up with these on the WSU Facebook page

WSU Facebook page
12:45pm - 2:00pm

Kaupapa kōrero:
Te Orokohanganga o Te Tohu Paetahi

Pinepine te kura, hau te kura,
Whanake te kura i raro i Awarua,
Ko te kura nui, ko te kura roa,
Ko te kura o tawhito, ko te kura nā Te Tohu Paetahi,
Tēnei te Toru tekau tēnei haramai nei.
Nā Te Toiora, nā Te Toiroa.
E wawaratia ki te taiao nei.
I whakangungua koe ki te kīanga, ki te kīrehu, ki te kīwaha,
Ngā tairo nāhau e Te Reo,
I waiho i te ao nei.

Ki konei, ki tēnei pae manu ariki horahia ai te kura hokinga ki muri, ki te mārewatanga o Te Tohu Paetahi i tōna tīmatanga rā anō. Kua tōia mai ko ngā mumuhou o te reo Māori, arā, ko Tā Timoti Karetu, ko Te Haumihiata Mason, ko Dr Te Rita Papesch, ko Dr Ngahuia Dixon. Nau mai, matika mai e te iwi, ko Associate Professor Te Kahautu Maxwell te kaiwhakahau o te pae aumihi, ka whakanui nei i te toru tekau tau o Te Tohu Paetahi!

FMIS Facebook page
7:00pm

Kaupapa kōrero:
Te Orokohanganga o Te Tohu Paetahi
(Ka whakapaohotia anō - repeat)

 

Rātū 14 o Mahuru - 'Tīkina mai te kō'

Time Event SummaryWhere
 

Kupu/Kiwaha o te rā - WSU o te rā - WSU

WSU VP Māori Areta Ranginui Charlton (TTP 2017) will be providing our daily kupu(word) and kīwaha (phrase) this week. You can keep up with these on the WSU Facebook page

WSU Facebook page
 

Waiata o te rā 

 
11:45am

Te Reo Māori Moment

Please join us in the University’s Te Reo Māori moment which supports the Māori Language Commission’s effort to revitalise te reo Māori. We will be learning a short waiata that celebrates te reo Māori

Join us on Zoom
7:00pm

Replay TRM Moment & Waiata (Ka whakapaohotia anō - repeat)

 

Rāapa 15 o Mahuru -  'Pihinga ake ko te māhuri'

Time Event SummaryWhere
 

Waiata o te rā

 
 

Kupu/Kiwaha o te rā - WSU o te rā - WSU

WSU VP Māori Areta Ranginui Charlton (TTP 2017) will be providing the daily kupu (word) and kīwaha (phrase) this week. You can keep up with these on the WSU Facebook page

WSU Facebook page
1:00pm - 2:00pm

Te Mata Kaimahi

Pronunciation class

Our Te Mata Kaimahi kaiako Ivan and Sarah, also Te Tohu Paetahi 2021 students are repeating their pronunciation lesson for anyone who’d like to join.

Join us on Zoom
6:00pm

Te Whare Tapere – Online Games night

Hosted by Te Āhurutanga Māori Student Leadership programme and WSU. Keep an eye out for the link. Prizes to be won.

WSU Facebook page

Rāpare 16 o Mahuru - ‘Kōia te māra’

Time Event SummaryWhere
8:40am

Ko te Rā Kīngitanga – Kīngitanga Day

Watch livestream
2:00pm

Kaupapa kōrero:

Te Tohu Paetahi ki ngā rohe

Ka whiti te rāwaho, ka hou te kakara. Nei, kua eke a Te Tohu Paetahi ki te 30 o ngā tau, meangia rā, kua pūkekotia te kaupapa ki ngā toronga ki tawhiti, e ngā waewae me ngā ringaringa i tō atu i te waka i ōna wā. Kia tupu pua hou atu tōna whakahua, tōna kawe ki ngā whaituā maha o te motu.

Koinei pea tētahi ara, hei tirohanga atu mā tātou ki tōna orokotīmatanga, mai i roto o te riu ki Waikato, ka paoa, ka tuhi ki te rangi, ka taupua iho ki runga i ngā ārero o tangata rau, i nānātia ki ngā kāinga, i whāngotehia ki te wā kāinga, e eke ai te taukī, tāngata ākona ki te marae, tū ana, tau ana.

Te Tohu Paetahi ki Tauranga kaiako Ngairo Eruera leads a discussion with representatives from our rohe where Te Tohu Paetahi was taught in earlier years. Ko ngā manuhiri mō te rā ko Dr.Wayne Ngata, ko Wharehoka Wano, ko Ataarangi, ko Kasey, ko Karena Bird.

 
7:00pm

Kaupapa kōrero:

Te Tohu Paetahi ki ngā rohe (Ka whakapaohotia anō - repeat)

 

Rāmere 17 o Mahuru - ‘Tipu ake ki te kōhuretanga’

Time Event SummaryWhere
 

Waiata o te rā

 
 

Kupu/Kiwaha o te rā - WSU o te rā - WSU

WSU VP Māori Areta Ranginui Charlton (TTP 2017) will be providing our daily kupu (word) and kīwaha (phrase) this week. You can keep up with these on the WSU Facebook page

WSU Facebook page
12:00pm

Kaupapa kōrero:

Te Tohu Paetahi ki Tua

Ko te pae manu tarakaha tēneki ka haupū ki tirohanga kanohi, ko ngā toa hikuhiku-whare o te reo Māori, ka roa e hāpai amorangi nei i ngā hāpaitanga o te reo Māori ki ngō rātou kāinga, whaitua, tatū iho ki ngā kokoru me ngā mānia uruahu o te motu whānui. Nau mai, maranga mai e te iwi! Ka kaitaringa atu ki te ngongohau o te kupu, ki te paremata o te kōrero a te pae aumihi. Ko wai rā, ko Pania Papa, ko Kingi Kiriona, ko Haturini McGarvey, ko Mataia Keepa. Ko te kaupapa kōrero, ko ‘Te Tohu Paetahi ki Tua’. Ki koneki whārikitia ai te takapaukura o Wānanga, ki koneki hoki hākaritia ai te kai o Hirikapo, ka manaaki nei i te āpōpō o Te Tohu Paetahi ki te paehuakai. Haere mai, whanatu taku reo pōwhiri!

FMIS Facebook page
2:00pm

Karakia whakakapi

 
7:00pm

Te Tohu Paetahi ki Tua (Ka whakapaohotia anō - repeat)

Waiata (Ka whakapaohotia anō - repeat)

 

Ngā Waiata

Taku Patu nā Assoc. Professor Te Kahautu Maxwell


Taku patu taku patu taku reo Māori
Taku patu taku patu taku reo Māori
Kōrerotia! Arohatia!
Taku patu taku patu taku reo Māori
Taku patu taku patu taku reo Mā
Kōrerotia! Arohatia!
Te Whare Wānanga o Waikato
Taku patu taku patu taku reo Māori
Kōrerotia! Arohatia!
Te Whare Wānanga o Waikato
Hī!

My genesis is my Māori language
My heritage is my Māori language
Speak it! Love it!
My uniqueness is my Māori language
My  identity is my Māori language
Normalise it! Adore it!
The University of Waikato
My strength is my Māori language
Transmit it! Promote it
The University of Waikato
Yes Indeed!


Aku Mahara nā Dr. Haki Tuaupiki

Tū mai koe e taku taonga
Paiheretia mai ō iwi
Ko te tangata te tohu, aue

Aku mahara ka pari
Aku roi ka heke
Ki runga i te whenua
Ngā wawata I puāwai

Nā te iwi koe i tiki
Ngā kete o te wānanga
I pikihia ai e Tāwhaki, aue

He kawe irirangi
He kawe irikura
Kapohia kia ū
Whakareia kia mau hei raukura e

Tirohia iho mai
Ko te ohonga ake
Ngā tini o iwi
Ka pua te kowhai
He tangata ki te ao

Tū mai koe e taku taonga
Paiheretia mai ō iwi
Ko te tangata te tohu, aue

Te Whare Wānanga o Waikato
He aha te mea nui o tēnei ao

He tangata, he tangata, he tangata – Hii!